Afleveringen

Afleveringen

Afleveringsinformatie

Waterpeil - 28 februari 2018
Nederland is een waterland. Tevéél water zorgt voor overlast: weilanden die te nat zijn, kelders die vollopen, of zelfs overstromingen. Te weinig water in een gebied is ook niet goed. Dat veroorzaakt bijvoorbeeld problemen voor de landbouw en de scheepvaart. Daarom draait in ons land alles om de juiste stand van het water: dat noem je het waterpeil. Daar zorgen de waterschappen voor. Hoe doen ze dat? Janouk zoekt het uit. In hun vlog vertellen Wendel en Liza wat je moet doen als het waterpeil stijgt.                            

Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Unie van Waterschappen.

Vissentrektocht - 7 maart 2018
Tijdens hun leven zwemmen vissen zwemmen naar verschillende gebieden. Om zich voort te planten, om voedsel te vinden of om te overwinteren. Ze zwemmen van zout naar zoet water, of andersom. Dit noem je vismigratie. Onderweg komen vissen allerlei hindernissen tegen zoals dammen, gemalen, stuwen of sluizen. Daardoor kunnen de vissen gewond raken of zelfs doodgaan. En dat is niet goed voor de visstand. De waterschappen zorgen ervoor dat de vissen goed langs alle obstakels komen en vrij kunnen zwemmen. Hoe doen ze dat? Pascal volgt de vissen. in de quizz weten Bert en Joke uit Varsseveld alles, maar dan ook alles over de vissentrek.

Veilige dijken – 14 maart 2018
Klimaatverandering zorgt ervoor dat het méér en héviger gaat regenen. Meer regen betekent dat er ook meer water wordt aangevoerd via de zee en de grote rivieren. Daarom is het extra belangrijk dat de dijken sterk zijn. Maar hoe doe je dat en waar let je op? Nienke gaat op pad met dijkinspecteur Adrie. Een extra probleem voor de dijken is de muskusrat. Hij graaft gangen onder de grond waardoor er holen in de dijken ontstaan. Dat kan leiden tot overstromingen. Muskusrattenvanger Arjan neemt Nienke mee op inspectie. De Dos Hermanos zingen en rappen over de dijken in Nederland.

Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Unie van Waterschappen.

Crisisoefening overstroming – 21 maart 2019
Een groot deel van Nederland ligt onder het waterniveau, lager dan de zee. En lager dan de meeste rivieren. Daarom is er in Nederland altijd kans op een overstroming. Stel dat dat gebeurt, wat moet er dan allemaal geregeld worden? In Marken vindt een grote crisisoefening plaats. Iedereen staat paraat: van de brandweer tot de kinderen op scholen en het leger. Ook Pascal bereidt zich voor. In de sketch is Said bang voor een overstroming, maar Jonathan stelt hem gerust dat de dijken hoog genoeg zijn.

Rioolwaterzuivering – 28 maart 2018
We gebruiken de hele dag door water, gemiddeld zo’n 119 liter water per dag! Bij het koken, afwassen, douchen, tandenpoetsen, op de wc, om je handen te wassen. Waar komt al het water dat we wegspoelen terecht? Maurice duikt het riool in. In de quizz blijken Bert en Joke uit Varsseveld alles, maar dan ook alles te weten over de geschiedenis van de riolering.

Zwemmen in natuurwater – 4 april 2018
In Nederland zijn er zo’n 700 plekken waar je officieel mag zwemmen in de natuur. Dat zijn plekken buiten de zwembaden met chloor. Om zoveel mogelijk mensen veilig te laten zwemmen, wordt het water in het zomerseizoen om de twee weken gecontroleerd op ziekteverwekkende bacteriën en blauwalg. Als het water niet gezond is, worden er maatregelen genomen. Hoe dat gaat, zoekt Eva uit tot op de bodem! In de sketch zwemmen de oermensen in alle soorten natuurwater, want 'daar word je hard van’.

Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Unie van Waterschappen. 

Klokhuiswerelderfgoed*: De Oosterscheldekering – 11 april 2018 (hh)
De Oosterscheldekering in Zeeland is een onderdeel van de Deltawerken. De Deltawerken zijn een systeem van dammen, sluizen en stormvloedkeringen die Nederland beschermen tegen hoog zeewater. Daar is tientallen jaren aan gebouwd. Bart gaat kijken bij de Oosterscheldekering en ontdekt dat de kering gemiddeld maar één keer per jaar dichtgaat, en een deel van Nederland beschermt tegen een waterpeil van wel 4.2 meter boven NAP. Maar waarom staat de kering dan de rest van het jaar open?

Schone grachten – 18 april 2018 (hh)
Vroeger zaten grachten vol met poep en pies. Tegenwoordig zijn ze zo schoon dat je er in kunt zwemmen. Hoe kan dat? Bart zoekt het uit en neemt een duik in de Amsterdamse grachten.

Het Woudagemaal – 25 april 2018 (hh)
Overal in ons land waar het land lager is dan het water moet er worden gepompt om de polders droog te houden. Vroeger gebeurde dat met molens. Nu wordt er gepompt met gemalen, zoals met het Woudagemaal in Lemmer. Nienke bezoekt dit grootste stoomgemaal ter wereld. Hoe werkt het? Hoe wordt het gemaal aangedreven? En waar komt de energie vandaan?

Sluizen – 2 mei 2018 (hh)
Rivieren en kanalen zijn in Nederland op een slimme manier met elkaar verbonden. Daarbij moeten de verschillende waterstanden wel overbrugd worden. Dat gebeurt met sluizen. Maurice legt uit hoe kleine en grote sluizen werken. Wat is een kolk en waarom moet die geschut worden?

*Op de ‘Klokhuis Werelderfgoeddag’ werd De Oosterscheldekering verkozen tot ‘Het Klokhuis Werelderfgoed’.

Deel deze pagina met je vrienden!