Milieudienst

14.10.2010

In het Rijnmondgebied kunnen bewoners bij de Milieudienst melding maken van luchtverontreiniging of geluidsoverlast. Dolores gaat op pad met een controleur van deze dienst. Ze doet gelijk even een reuktestje, want een controleur moet natuurlijk wel een goede neus hebben om te kunnen bepalen om wat voor stank het gaat.