Grondstofhaven

23.07.2013

Dolores gaat naar de bulkhaven op de Maasvlakte in Rotterdam. Daar komen enorme schepen binnen met bulkgoederen. Bulkgoederen zijn spullen die onverpakt in grote hoeveelheden worden vervoerd, zoals kolen, ijzererts of olie. Dolores laat zien wat er gebeurt tijdens de overslag van de bulk.