Je lijf is van jou

Lesbrief 'Er zijn geen grenzen'

Meer

Lesbrief voor bovenbouw PO

Beste leerkracht,
Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een serieus maatschappelijk probleem. Ook kinderen in jouw klas kunnen ermee mee te maken hebben of krijgen. Zij durven er zelf vaak niet over te praten, worden onder druk gezet om erover te zwijgen of begrijpen nog niet goed wat er aan de hand is. Ook veel volwassenen praten er liever niet over. Hierdoor voelen kinderen die dit meemaken zich vaak heel alleen. Als kinderen onveilige situaties leren herkennen en de drempel om erover te praten lager wordt, kan misbruik stoppen.

Reden voor Het Klokhuis om over dit moeilijke onderwerp een tv-aflevering te maken. Om zowel kinderen als volwassenen te helpen hierover te praten, en om duidelijk uit te leggen wat wel en wat niet mag, als het gaat om je lichaam en aanraken. De titel van de aflevering is: Je lijf is van jou.

Wij brengen deze aflevering graag bij jullie onder de aandacht, omdat de meeste kinderen die misbruik meemaken pas op school ontdekken dat wat hen overkomt niet goed is. Als er in de klas open wordt gesproken over wensen en grenzen rondom bloot en seksualiteit is de kans groter dat kinderen er over durven praten. Uit onderzoek blijkt dat leerkrachten met de juiste ondersteuning goede vertrouwenspersonen kunnen zijn. Een betrouwbare volwassene buitenshuis is extra belangrijk als een kind het thuis lastig heeft.

Het is geen makkelijk onderwerp om te bespreken in de klas. Daarom hebben we bij deze aflevering een lesbrief ontwikkeld die kan helpen om dit gevoelige onderwerp op een zorgvuldige en veilige manier bespreekbaar te maken. Deze lesbrief is ontwikkeld in nauw overleg met Centrum Seksueel Geweld en Rutgers. En naast instructie over hoe de les gegeven kan worden, leggen we ook uit wat je kunt doen als kinderen je hun eigen ervaringen toevertrouwen.

We hopen dat we je met deze lesbrief wat handvatten hebben gegeven die ervoor zorgen dat je een les over dit onderwerp aandurft. Mocht het geven van deze les bij jezelf veel emotie oproepen, door bijvoorbeeld eigen negatieve ervaringen, kan het een goed idee zijn om een collega of professionele voorlichter te vragen de les over te nemen.

Deze lesbrief is mede mogelijk gemaakt door Stichting Ontwikkelingsfonds Daghulp voor Jeugdigen & Fie van der Hoop Fonds en Stichting Weeshuis der Doopsgezinden.

Deel deze pagina met je vrienden!